ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΊΑΣ (VET)

Το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα

Η ψηφιακή παιδεία, μαζί με τον ηλεκτρονικό και τον αριθμητικό γραμματισμό, θεωρούνται ως θεμελιώδες αγαθό, η έλλειψη του οποίου θεωρείται σχεδόν επιζήμια. Σχεδόν καθημερινά αναπτύσσονται νέες ψηφιακές τεχνολογίες ή εξελίσσονται από τις υπάρχουσες, αλλάζοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά σε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και πολλούς άλλους τομείς. Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται η καινοτομία είναι τόσο γρήγορος που αφήνει πίσω της ορισμένες μερίδες του πληθυσμού, ιδίως τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες ή τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο εγκατέλειψαν τις σπουδές τους σε νεαρή ηλικία. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σε ομάδες πληθυσμού με υψηλό μορφωτικό επίπεδο οι ψηφιακές γνώσεις βρίσκονται συχνά σε πολύ χαμηλό ή ανύπαρκτο επίπεδο.
Ένας από τους τομείς που έχει υποστεί εξαιρετικές αλλαγές λόγω του φαινομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ο τομέας της εργασίας, στον οποίο η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργεί τον κίνδυνο ορισμένοι τομείς να μείνουν πίσω και να γίνουν παρωχημένοι και ξεπερασμένοι.
Το OFFSET προτίθεται να προωθήσει την απόκτηση ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τους επιχειρηματίες χειροτεχνίας και τους βιοτέχνες, επηρεάζοντας τόσο τα θέματα της εκπαίδευσης όσο και της ψηφιακής κοινωνίας της “Στρατηγικής Ευρώπη 2020” COM(2010) 2020 final, και ακολουθώντας τις υποδείξεις του “Σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση” COM(2018) 22 final.