DIGITALISERING EN ONDERNEMERSCHAP VOOR HANDWERKSECTOR VET

Het Project

Digitale geletterdheid samen met gecijferdheid worden gezien als een fundamentele troef waarvan het gebrek als bijna ongeldig of slecht wordt beschouwd. Bijna elke dag worden nieuwe digitale technologieën ontwikkeld of evolueren ze van bestaande, waardoor het menselijk gedrag op sociaal, educatief, werk- en vele andere gebieden verandert. Innovatie gaat zo snel dat sommige delen van de bevolking achterblijven, vooral oudere bevolkingsgroepen of mensen die om de een of andere reden op jonge leeftijd hun studie hebben verlaten. Toch is digitale kennis ook bij hoogopgeleide bevolkingsgroepen vaak op een zeer laag of onbestaand niveau.
Een van de gebieden die een uitzonderlijke hoeveelheid veranderingen heeft ondergaan als gevolg van het fenomeen digitale transformatie, is de arbeidsmarkt, waar het steeds toenemende gebruik van digitale technologieën het risico met zich meebrengt dat sommige sectoren achterblijven en achterhaald en verouderd raken.
OFFSET is van plan de verwerving van digitale en ondernemersvaardigheden voor ambachtelijke ondernemers en ambachtslieden te stimuleren, waarbij zowel de educatieve als de digitale samenlevingsthema’s van de “Europa 2020-strategie” COM(2010) 2020 definitief worden en volgens de aanwijzingen van de “Digitale onderwijsactie Plan” COM(2018) 22 worden gefinaliseerd.