Project

Algemene doelstelling

Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is om het digitale transitieproces voor alle werkende en economische sectoren te vergemakkelijken. Voor een systeemtransitie moeten digitale en ondernemersvaardigheden worden ingeprent in de denkwijze van huidige en toekomstige generaties ondernemers, waarbij het ondernemingsklimaat wordt vormgegeven op een manier die de oprichting van nieuwe bedrijven bevordert, en in staat is de positieve invloeden te begrijpen die deze vaardigheden hen zullen brengen en ook om ze toe te passen.
K

Specifiek doel 1

Train de trainers: het produceren van een verzameling van goede praktijken en educatief materiaal om digitale en ondernemerskennis lacunes op te vullen voor VET-trainers en bedrijfscoaches.
K

Specifiek doel 2

Creëer/verbeter digitale- en ondernemersvaardigheden en competenties van ondernemers.
K

Specifiek doel 3

Verbeter het bewustzijn van huidige ambachtelijke ondernemers en investeerders over de mogelijkheden die worden geboden door de implementatie van digitale technologieën en instrumenten in de ambachtelijke sector.

Verwachte belangrijkste resultaten van het project

1. Vergroot de kennis van VET-aanbieders en bedrijfscoaches over de reeds bestaande goede praktijken op het gebied van digitalisering van de ambachtelijke sector, en vergroot ook hun bewustzijn over de mogelijkheden die het biedt aan startups en reeds bestaande ondernemingen.

2. Vergroot de kennis van huidige ondernemers en investeerders over de bovengenoemde onderwerpen, als een manier om een multiplicatoreffect te verkrijgen op de toepassing van digitalisering op ambachtelijk sectorondernemerschap.

3. Ondersteuning van de oprichting van lokaal gebaseerde startups voor het maken van digitale handwerk.