Activiteiten

Project Activiteiten

WP1 – Projectbeheer en implementatie

Activiteit – 1.1 Financiële richtlijnen
Partners zullen een stuurgroep voor de begrotingscontrole aanwijzen.

Activiteit – 1.2 Partnerovereenkomsten
Hoofdpartner zal een concept van de partnerovereenkomst presenteren die door partners moet worden ondertekend.

Activiteit – 1.3 Identificatie communicatiebord
Benoeming van een communicatie- en verspreidingsraad die verantwoordelijk is voor de gerelateerde activiteiten voor de duur van het project

Activiteit – 1.4 Selectie van doelen
Identificatie van SMEs, universiteiten, opleiders en personen die moeten worden betrokken bij multiplicatorevenementen, leeractiviteiten en toekomstige conferenties.

Activiteit – 1.5 Monitoring- en evaluatieplan
De partners zullen een schema opstellen om de uitvoering van het project te monitoren en een wetenschappelijke raad aanwijzen die belast wordt met de kwaliteitsevaluatie.

Activiteit – 1.6 Projectrapportage
Deze activiteit omvat elke actie die nodig is voor de rapportage van het volledige werkplan, en zorgt voor een nauwkeurige registratie van alle gebeurtenissen, problemen en workflows.

Activiteit – 1.7 Conflictoplossing
Deze taak zorgt voor het beheer van mogelijke tegenstrijdige behoeften en acties/meningen van partners over de interpretaties van doelstellingen, het bereiken van resultaten of het produceren van methodologieën.

Activiteit – 1.8 Planning van toekomstige vergaderingen
Planning van partnerbijeenkomsten voor de gehele duur van het project: waar, wanneer en wie zullen deelnemen.

WP2 – Communicatie en verspreiding

Activiteit – 2.1 Communicatie- en verspreidingsplan
Productie van een compleet plan bij het project om partners en associates gedurende het hele project te begeleiden bij elke activiteit met betrekking tot de communicatie van het bestaan en de zichtbaarheid van het project, ook hoe, wanneer en waar de projectresultaten moeten worden verspreid.

Activiteit – 2.2 Communicatiesjablonen en afbeeldingen
Productie van sjablonen voor verspreidingsmateriaal voor projecten, gebaseerd op de richtlijnen van het communicatie- en verspreidingsplan.

Activiteit – 2.3 Communicatie- en verspreidingsactiviteiten
Alle activiteiten waren gericht op de communicatie van resultaten die kleine uitgaven zouden kunnen vergen (conferenties, promotievideo’s, podcasts, tv-aanwezigheid, persconferenties).

Activiteit – 2.4 Projectwebsite
Het hosten, ontwerpen, maken, uploaden en bijwerken van de projectwebsite. De site zal projectnieuws, informatie over partnerschappen, IO’s en al het andere nieuws dat het consortium relevant acht, opslaan. De website zal ook de hostlocatie zijn voor alle online tools en materialen die zullen worden geproduceerd.

WP3 – Ontwikkeling van PR1: ENSURE – Cursusmateriaal

Activiteit – 3.1 Creëren van cursusinhoud: Digitalized Business – Handcrafting. Materialen voor huidige en toekomstige ambachtelijke ondernemers.
De activiteit zal de creatie van PR1 aanpakken volgens de details beschreven in de sectie PR’s, met de nadruk op het materiaal met betrekking tot de eerste doelgroep, huidige en toekomstige ambachtelijke ondernemers.

Activiteit – 3.2 Creatie van cursusinhoud: Digitalized Business – Handcrafting. Materialen voor startup-coaches/ondernemerschapstrainers
Wat betreft Activiteit – 3.1, maar gericht op het trainen van de trainers, met name startup-coaches (voor incubators/accelerators) en ondernemerschapstrainers (voor instellingen voor VET aanbieder en ontwikkelingsbureaus).

Activiteit – 3.3 Leeractiviteit piloottest: cursusinhoud
De leeractiviteit wordt georganiseerd en gehost door de UNIVPM om het materiaal te testen dat is geproduceerd na 14 maanden productie van PR1. Na het testen worden alle materialen definitief.

WP4 – Ontwikkeling van PR2: ENSURE – Toolset

Activiteit – 4.1 Platformtool A: Interactieve Bibliotheek
Interactive library will be set up following PR2’s description. In the meantime, the consortium will search for open source materials, again following PR2’s description.

Activiteit – 4.2 Platformtool B: Profileringstest
Het partnerschap zal een test uitwerken om de kennis, competenties en vaardigheden van zakenmensen en trainers in verschillende expertisegebieden te beoordelen: algemene bedrijfskennis, digitalisering van de ambachtelijke industrie, kansen gedigitaliseerde bedrijven in de ambachtelijke sector.

Activiteit – 4.3 Platformtool C: MOOC over gedigitaliseerd ondernemerschap – Handcrafting Industrie
Deze activiteit zal gericht zijn op het “vertalen” van al het trainingsmateriaal dat in PR1 is uitgewerkt naar een elektronisch platform, om de toegankelijkheid op afstand te verbeteren en om on-demand toegang tot cursusmateriaal gedurende een langere tijdspanne te garanderen.

Activiteit – 4.4 Leeractiviteit Pilot-test: platformtesten
De leeractiviteit, georganiseerd en gehost door EMPHASYS, zal dienen als test voor de 3 tools die in deze PR zijn geproduceerd. Na de testactiviteiten worden alle tools gefinaliseerd (en indien nodig verbeterd).